Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

Phần mềm Camera Driver này dùng để sử dụng máy ảnh với máy tính chạy hệ điều hành macOS 11, 12 hoặc 13 và chỉ áp dụng cho các bản cập nhật máy ảnh được liên kết với trang này. Trình điều khiển này không được hỗ trợ bởi bất kỳ bản cập nhật máy ảnh nào không có liên kết đến trang này.

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

  • macOS 11, 12, 13

Phần cứng máy tính

  • Máy tính Mac có vi xử lý Apple Silicon
  • Máy tính Mac có Bộ xử lý Intel

Tải xuống và Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

Nhấp vào nút Download (Tải xuống) để tải xuống Camera Driver. Để biết hướng dẫn cài đặt và cập nhật, hãy quay lại trang Firmware Update (Cập nhật firmware) và làm theo các quy trình đã nêu.

  • Tập tin tải xuống: Camera_Driver_2110a.dmg
  • Kích thước tập tin: 158 KB (158 277 byte)