Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

Phần mềm Camera Driver này dùng để chạy phần mềm thiết bị chính trên máy tính mac OS. Điều này áp dụng cho bản cập nhật phần mềm thiết bị chính hỗ trợ Mac OS 11 hoặc 12 và không hỗ trợ bản cập nhật phần mềm thiết bị chính không có liên kết đến trang này.

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

  • Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12

Phần cứng máy tính

  • Bộ xử lý Intel trong máy tính Mac
    Lưu ý: Không hoạt động trên các mẫu máy dùng vi xử lý Apple Silicon

Tải xuống và Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt

Tải xuống Camera Driver bằng cách nhấn nút Download (Tải xuống) ở trên. Đối với phương pháp cài đặt và cập nhật, hãy quay lại trang Firmware Update (Cập nhật firmware) và xem quy trình thực hiện.

  • Tập tin tải xuống: Camera_Driver_2102a.dmg
  • Kích thước tập tin: 130 KB (129 582 byte)