ID bài viết : 00285995 / Sửa lần cuối : 14/11/2023In

Máy ảnh của tôi hỗ trợ ứng dụng di động nào?

  Có hai ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động: Creators' AppImaging Edge Mobile.

  Để tìm phiên bản firmware của máy ảnh, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra phiên bản firmware của máy ảnh.

  Creators' App

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về ứng dụng Creators' App, hãy tham khảo trang web Creators' App.

  Máy ảnh được hỗ trợ (hỗ trợ phiên bản được chỉ định hoặc mới hơn)

  • Máy ảnh ống kính rời α [Ngàm E]
   • ILCE-9M3
   • ILCE-6700
   • ILCE-7M4 (2.00)
   • ILCE-7CM2
   • ILCE-7CR
   • ILCE-7RM5 (2.00)
   • ZV-E1
  • Máy quay video chuyên nghiệp
   • ILME-FX3 (3.00)
   • ILME-FX30 (2.00)
   • ILME-FX30B (2.00)
   • ILX-LR1
  • Máy ảnh nhỏ gọn
   • ZV-1F
   • ZV-1M2

  Imaging Edge Mobile

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về ứng dụng Imaging Edge Mobile, hãy tham khảo trang web Imaging Edge Mobile.

  Máy ảnh được hỗ trợ (hỗ trợ phiên bản được chỉ định hoặc cũ hơn)

  • Máy ảnh ống kính rời α [Ngàm E]
   • ILCE-1
   • ILCE-5000
   • ILCE-5100
   • ILCE-6000
   • ILCE-6100
   • ILCE-6300
   • ILCE-6400
   • ILCE-6500
   • ILCE-6600
   • ILCE-7
   • ILCE-7C
   • ILCE-7M2
   • ILCE-7M3
   • ILCE-7M4 (1.11)
   • ILCE-7R
   • ILCE-7RM2
   • ILCE-7RM3
   • ILCE-7RM3A
   • ILCE-7RM4
   • ILCE-7RM4A
   • ILCE-7RM5 (1.00)
   • ILCE-7S
   • ILCE-7SM2
   • ILCE-7SM3
   • ILCE-9
   • ILCE-9M2
   • ILCE-QX1
   • NEX 5R
   • NEX-5T
   • NEX-6
   • ZV-E10
  • Máy ảnh ống kính rời α [Ngàm A]
   • ILCA-77M2
   • ILCA-99M2
  • Máy quay video chuyên nghiệp
   • ILME-FX3 (2.02)
   • ILME-FX30 (1.02)
   • ILME-FX30B (1.02)
  • Máy quay Action Cam
   • FDR-X1000V
   • FDR-X3000
   • HDR-AS100V
   • HDR-AS15
   • HDR-AS20
   • HDR-AS200V
   • HDR-AS300
   • HDR-AS30V
   • HDR-AS50
   • HDR-AZ1
  • Đầu ghi video 4K
   • FDR-AX100
   • FDR-AX100E
   • FDR-AX30
   • FDR-AX33
   • FDR-AX40
   • FDR-AX43
   • FDR-AX43A
   • FDR-AX45
   • FDR-AX45A
   • FDR-AX53
   • FDR-AX55
   • FDR-AX60
   • FDR-AX700
   • FDR-AXP33
   • FDR-AXP35
   • FDR-AXP55
  • Máy ảnh nhỏ gọn
   • DSC-KW1
   • DSC-KW11
   • DSC-HX30
   • DSC-HX30V
   • DSC-HX400
   • DSC-HX400V
   • DSC-HX50
   • DSC-HX50V
   • DSC-HX60
   • DSC-HX60V
   • DSC-HX80
   • DSC-HX90
   • DSC-HX90V
   • DSC-HX95
   • DSC-HX99
   • DSC-QX10
   • DSC-QX30
   • DSC-QX100
   • DSC-RX0
   • DSC-RX0M2
   • DSC-RX1RM2
   • DSC-RX10
   • DSC-RX10M2
   • DSC-RX10M3
   • DSC-RX10M4
   • DSC-RX100M2
   • DSC-RX100M3
   • DSC-RX100M4
   • DSC-RX100M5
   • DSC-RX100M5A
   • DSC-RX100M6
   • DSC-RX100M7
   • DSC-TX300
   • DSC-TX300V
   • DSC-WX200
   • DSC-WX220
   • DSC-WX300
   • DSC-WX350
   • DSC-WX500
   • DSC-WX700
   • DSC-WX80
   • DSC-WX800
   • ZV-1
  • Đầu ghi video HD
   • HDR-CX330
   • HDR-CX330E
   • HDR-CX400E
   • HDR-CX410VE
   • HDR-CX430V
   • HDR-CX430VE
   • HDR-CX440
   • HDR-CX450
   • HDR-CX455
   • HDR-CX480
   • HDR-CX485
   • HDR-CX510E
   • HDR-CX530E
   • HDR-CX610E
   • HDR-CX620
   • HDR-CX625
   • HDR-CX630V
   • HDR-CX670
   • HDR-CX675
   • HDR-CX680
   • HDR-CX900
   • HDR-CX900E
   • HDR-MV1
   • HDR-PJ275
   • HDR-PJ330E
   • HDR-PJ340
   • HDR-PJ340E
   • HDR-PJ350
   • HDR-PJ350E
   • HDR-PJ410
   • HDR-PJ420E
   • HDR-PJ420VE
   • HDR-PJ430
   • HDR-PJ430E
   • HDR-PJ430V
   • HDR-PJ430VE
   • HDR-PJ440
   • HDR-PJ510E
   • HDR-PJ530E
   • HDR-PJ540
   • HDR-PJ540E
   • HDR-PJ610E
   • HDR-PJ620
   • HDR-PJ630V
   • HDR-PJ650E
   • HDR-PJ650V
   • HDR-PJ650VE
   • HDR-PJ660
   • HDR-PJ660E
   • HDR-PJ660V
   • HDR-PJ660VE
   • HDR-PJ670
   • HDR-PJ675
   • HDR-PJ680
   • HDR-PJ780E
   • HDR-PJ780VE
   • HDR-PJ790
   • HDR-PJ790E
   • HDR-PJ790V
   • HDR-PJ790VE
   • HDR-PJ800
   • HDR-PJ810
   • HDR-PJ810E
   • HDR-PJ820
   • HDR-PJ820E