ID bài viết : 00267747 / Sửa lần cuối : 27/12/2023In

Tôi không thể điều khiển máy ảnh bằng điều khiển từ xa được kết nối qua Bluetooth.

  Thực hiện các bước sau đây để xác nhận.

  Bước 1 Kiểm tra xem máy ảnh có hỗ trợ điều khiển từ xa Bluetooth không.

  Máy ảnh có hỗ trợ điều khiển từ xa Bluetooth được liệt kê bên dưới. Nếu máy ảnh không được liệt kê thì không thể sử dụng máy ảnh này với điều khiển từ xa Bluetooth.

  Bước 2 Kiểm tra xem các cài đặt máy ảnh đã được cấu hình chưa.

  Dưới đây là sơ lược về cách sử dụng điều khiển từ xa và Báng tay cầm qua kết nối Bluetooth.
  Lưu ý: Xem ở đây để biết mô tả chi tiết về quy trình thực hiện.

  1. Từ menu Network (Mạng), đặt chức năng Bluetooth thành On (Bật) và thực hiện ghép nối (chỉ kết nối lần đầu).
  2. Từ menu Network (Mạng), đặt điều khiển từ xa Bluetooth thành On (Bật) và sử dụng điều khiển từ xa. Khi sử dụng xong điều khiển từ xa, hãy đặt điều khiển từ xa Bluetooth thành OFF (TẮT).

  Bước 3 Nếu không thể thao tác với điều khiển từ xa mặc dù đã thực hiện ghép nối (đèn đỏ trên điều khiển từ xa nhấp nháy nhanh, v.v.), hãy kiểm tra các điểm sau đây.

  • Từ menu Network (Mạng), đặt chức năng Bluetooth thành On (Bật).
  • Từ menu Network (Mạng), đặt Điều khiển từ xa Bluetooth thành On (Bật).
   Lưu ý: Trên một số máy ảnh, mục Bluetooth Rmt Ctrl (Điều khiển từ xa Bluetooth) xuất hiện bên dưới Transfer/Remote (Truyền/Điều khiển từ xa) trên menu Network (Mạng).
  • Nếu điều khiển từ xa được sử dụng với một máy ảnh khác, nó phải được ghép nối lại để sử dụng với máy ảnh gốc.

  Chi tiết về quy trình sử dụng điều khiển từ xa hoặc Báng tay cầm qua kết nối Bluetooth

  đang ghép nối

  1. Trên máy ảnh, chọn MENU (Mạng) → Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth) hoặc BluetoothBluetooth Function (Chức năng Bluetooth) → On (Bật).
  2. Trên máy ảnh, chọn MENU (Mạng) → Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth) hoặc BluetoothPairing (Đang ghép nối).
   Perform pairing from the device to be connected. (Thực hiện ghép nối từ thiết bị được kết nối.) được hiển thị. Do đó, có thể thao tác máy ảnh bằng điều khiển từ xa Bluetooth hoặc Báng tay cầm.
  3. Nhấn giữ các nút sau đây trên Báng tay cầm hoặc điều khiển từ xa Bluetooth trong 7 giây.
   Mô tả sau đây sử dụng Báng tay cầm GP-VPT2BT và Bộ điều khiển từ xa Bluetooth RMT-P1BT làm ví dụ.
   • Báng tay cầm GP-VPT2BT
    Nhấn và giữ chặt nút PHOTO (A) và nút Zoom ở bên T (B) trong ít nhất 7 giây.
    Hình minh họa hiển thị nút PHOTO (A) và nút Zoom ở bên T (B) trên GP-VPT2BT
   • Bộ điều khiển từ xa Bluetooth RMT-P1BT
    Nhấn và giữ chặt nút Nhả màn trập/REC (D) và một trong hai nút Lấy nét/Zoom (C) trên điều khiển từ xa trong ít nhất 7 giây.
    Hình minh họa hiển thị nút Nhả màn trập/REC (D) và nút Lấy nét/Zoom (C) trên RMT-P1BT
  4. Sau khi nhấn giữ các nút trong 7 giây, đèn màu đỏ trên điều khiển từ xa hoặc Báng tay cầm nhấp nháy chậm và thông báo Allow pairing with the device? (Cho phép ghép nối với thiết bị?) hiển thị trên máy ảnh.
   Chọn OK trong vòng 10 giây sau khi thông báo trên xuất hiện.
   Lưu ý: Sau 10 giây, thông báo Perform pairing from the device to be connected. (Thực hiện ghép nối từ thiết bị được kết nối.) lại xuất hiện nên cần thực hiện lại quy trình từ bước 2.
  5. Paired. (Đã ghép nối.) được hiển thị trên máy ảnh khi quá trình ghép nối hoàn tất.
   Lưu ý: Việc chỉ thực hiện ghép nối sẽ không thể thao tác máy ảnh bằng điều khiển từ xa. Tham khảo mục thao tác điều khiển từ xa.

  Thao tác điều khiển từ xa

  1. Trên máy ảnh, chọn MENU (Mạng) → Transfer/Remote (Truyền/Điều khiển từ xa) hoặc Bluetooth Bluetooth Rmt Ctrl (Điều khiển từ xa Bluetooth) → On (Bật).
  2. Thao tác sử dụng điều khiển từ xa hiện đã được kích hoạt.
  3. Sau khi chụp xong bằng điều khiển từ xa, chọn MENU (Mạng) → Transfer/Remote (Truyền/Điều khiển từ xa) hoặc BluetoothBluetooth Rmt Ctrl (Điều khiển từ xa Bluetooth) → Off (Tắt) trên máy ảnh.