ID bài viết : 00293279 / Sửa lần cuối : 19/07/2023In

[VIDEO] Cách kết nối máy ảnh của bạn với Creators' App

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tìm hiểu cách kết nối máy ảnh của bạn với Creators' App bằng video hướng dẫn này


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Lưu ý:

  • Vui lòng cập nhật máy ảnh lên phiên bản mới nhất.
   Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống bằng cách chọn MENU > [(Thiết lập)] > [Setup Options] ([Tùy chọn thiết lập]) > [Version] ([Phiên bản]).
  • Nếu bạn đang sử dụng Imaging Edge Mobile, hãy cập nhật lên phiên bản 7.7.2 trở lên.
   • Biểu tượng ứng dụng là Nếu biểu tượng ứng dụng có màu đỏ kèm chữ nếu là phiên bản 7.7.2 trở lên.
   • Nếu bạn chưa cài đặt Imaging Edge Mobile, hãy bỏ qua bước này.
  • Nếu bạn đang sử dụng iPhone/iPad, sau khi cập nhật máy ảnh, hãy tắt iPhone/iPad và bật lại (khởi động lại).
   Sau đó ghép nối máy ảnh với Creators' App.