ID bài viết : 00197714 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Cách chèn ngày tháng khi in từ phần mềm PlayMemories Home dành cho Windows

  QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo bạn cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home trên máy tính.

  LƯU Ý: 

  • Phiên bản Mac không hỗ trợ chức năng này.
  • Nếu bạn đặt để in nhãn ngày tháng trên ảnh đã được chèn nhãn ngày tháng, hãy lưu ý rằng nhãn ngày tháng sẽ được chèn hai lần.

  Làm theo các bước dưới đây để chèn nhãn ngày tháng khi in bằng phần mềm PlayMemories Home:

  1. Từ màn hình PlayMemories Home, trong phần Tools (Công cụ) nhấp vào Print (In).

   Ảnh

  2. Nhấp vào Standard Printing (In tiêu chuẩn).

   Ảnh

  3. Chọn ảnh bạn muốn in, rồi kéo và thả ảnh vào trong khu vực ở bên phải.

   Ảnh

  4. Nhấp vào Next (Kế tiếp).

   Ảnh

  5. Chọn Print date taken (In ngày chụp).
   Nhấp vào Advanced Settings ... (Cài đặt nâng cao...) để xác định định dạng ngày tháng, màu và vị trí.

   Ảnh

  6. Khi bạn hoàn tất cài đặt từ Advanced Settings ... (Cài đặt nâng cao...), hãy nhấp vào OK.
   Nhãn ngày tháng sẽ được hiển thị trên ảnh theo cài đặt của bạn trong cửa sổ xem trước.

   Ảnh

  7. Nhấp Print (In).

   Ảnh

   Tất cả các ảnh đã chọn sẽ được in kèm theo nhãn tháng có cùng một định dạng, màu sắc và vị trí.

   Ảnh

   Để biết thêm thông tin và trợ giúp sử dụng phần mềm PlayMemories Home, hãy truy cập Hỗ trợ PlayMemories Home.