ID bài viết : 00196819 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

[VIDEO] Làm cách nào để kết nối máy ảnh bằng mã QR từ một thiết bị iOS

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Wi-Fi bằng mã QR cho iOS.

Hướng dẫn:
Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

LƯU Ý: Để biết danh sách máy ảnh được hỗ trợ, bạn có thể tham khảo trang sản phẩm áp dụng.