ID bài viết : 00235613 / Sửa lần cuối : 11/02/2020

Tôi có thể tìm thông tin khi có bản cập nhật firmware mới ở đâu?

    Bạn có thể tìm thấy thông tin về các bản cập nhật firmware có sẵn trong mục Tải xuống của từng sản phẩm.

    firmware

    Khi có bản cập nhật firmware mới, bạn sẽ được hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản firmware hiện tại của sản phẩm, cũng như các bước cài đặt firmware cho sản phẩm.

    Nếu bạn không tìm được bản cập nhật firmware trong mục Tải xuống thì tức là Sony hiện chưa cung cấp phiên bản firmware mới hơn.

    Bạn có thể liên tục cập nhật các bản phát hành firmware trong tương lai bằng cách tải xuống ứng dụng di động Support By Sony và đăng ký sản phẩm của bạn vào ứng dụng.