ID bài viết : 00166546 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Không thể xuất hình ảnh ra máy ảnh bằng PlayMemories Home. / Không thể phát phim đã xuất hoặc hình ảnh tĩnh.

  Hãy kiểm tra như sau:

  • Chức năng xuất không khả dụng với PlayMemories Home (máy Mac).
  • Phần mềm PlayMemories Home không hỗ trợ xuất các tập tin video lớn hơn 4GB (trừ định dạng AVCHD và XAVC S). Có thể xuất các tập tin video lớn hơn 4GB bằng cách sao chép thủ công sang thẻ nhớ. Tuy nhiên, có thể máy ảnh không nhận dạng và phát tập tin video.
  • Nếu hình ảnh được ghi bằng một thiết bị khác không phải máy ảnh:
   Các định dạng quay phim và kích cỡ tập tin có thể phát khác nhau tùy theo máy ảnh. Hình ảnh đã xuất có thể không được phát chính xác trên các thiết bị không phải máy ảnh dùng để ghi chúng.
   Hãy xuất hình ảnh ra chính máy ảnh bạn đã dùng để ghi ảnh.
  • Nếu phim được chỉnh sửa bằng phần mềm không phải PlayMemories Home:
   Phim có thể không phát được trên máy ảnh. Cũng có thể bạn không xuất được phim.
  • Các phim đã chỉnh sửa ở định dạng MP4 hoặc XAVC S có thể không phát được trên máy ảnh kể cả khi xuất thành công phim ra máy ảnh.
  • Nếu bạn xuất các tập tin XAVC S ra máy ảnh, hình thu nhỏ có thể không được hiển thị trên màn hình phát.
  Câu hỏi thường gặp có liên quan:
  Cách xuất ảnh và video bằng phần mềm PlayMemories Home.