ID bài viết : 00112697 / Sửa lần cuối : 20/10/2022In

Ngày chụp không được ghi lại ở góc dưới bên phải của ảnh.

    Nếu ngày chụp không được ghi lại phía dưới góc phải của ảnh mặc dù Write Date được thiết lập On từ menu Shooting Settings (Cài đặt chụp ảnh), hướng máy ảnh(dọc/ngang) có thể không được nhận diện đúng, điều đó còn phụ thuộc vào cách bạn giữ máy ảnh khi chụp. Trong trường hợp này, ngày có thể được ghi lại ở vị trí khác trên ảnh. Thực hiện các mẹo sau để đảm bảo ngày được ghi ở vị trí đúng. 

    • Nếu bạn di chuyển máy ảnh ngay sau khi chụp, nhận diện có thể không đúng.
    • Chúng tôi khuyến nghị  phải giữ máy ảnh tại vị trí cho đến khi thông báo Processing... ngừng xuất hiện trên màn hình.
    • Khi bạn giữ máy ảnh hướng lên hoặc xuống( với bề mặt ống kính song song với mặt đất), ngày sẽ được ghi lại ở vị trí nằm ngang

    Lưu ý: Nhận diện hướng của máy ảnh cũng được hiển thị trong ảnh. Nếu hướng của ảnh không đúng, để thay đổi hướng nên sử dụng chức năng Rotate từ MENU cho một số dòng máy, có thể thực hiện bằng cách sử dụng nút Fn trong khi xem lại. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết thêm chi tiết.