ID bài viết : 00196819 / Sửa lần cuối : 26/02/2019

[VIDEO] Làm cách nào để kết nối máy ảnh bằng mã QR từ một thiết bị iOS

    Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Wi-Fi bằng mã QR cho iOS.

    Hướng dẫn:
    Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    LƯU Ý: Để biết danh sách máy ảnh được hỗ trợ, bạn có thể tham khảo trang sản phẩm áp dụng.