ID bài viết : 00135158 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Phần mềm PlayMemories Home có tương thích với Mac OS không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Áp dụng cho các sản phẩm sau đây:
- PlayMemories Home (Phiên bản Lite) Phiên bản .1.*.**
- PlayMemories Home Phiên bản.1.*.**
- PlayMemories Home Phiên bản.2.*.**


Phần mềm không tương thích với hệ điều hành  Mac OS của Apple.
Bạn có thể sử dụng iMovie để nhập phim AVCHD.
Lưu ý rằng bạn cần phiên bản hệ điều hành Mac OS (10.6.7 hoặc cao hơn) để sử dụng iMovie.