ID bài viết : 00156434 / Sửa lần cuối : 14/09/2020

Cách truyền ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị di động.

    Kết nối USB:

    Kết nối không dây:

    Thẻ nhớ:

    Khắc phục sự cố