ID bài viết : 00181830 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Thông tin về nâng cấp Windows 10 - Cập nhật ngày 28 tháng 07 năm 2015

  2015-06-16

  Theo thông báo của Microsoft vào ngày 01 tháng 6,  Windows 10 - Phiên bản hệ điều hành mới nhất của họ sẽ được phát hành vào ngày 29 tháng 7.
  Vui lòng tham khảo tại trang web Microsoft để biết thêm chi tiết.

  Sony hiện đang kiểm tra thử nghiệm Windows 10 và sẽ cung cấp thông tin tương thích sau tháng 07/2015. Lich trình phát hành sẽ thay đổi tùy theo các sản phẩm khác nhau.

  Điện tử tiêu dùng:

   - Thông tin tương thích sẽ được đăng tại đây để bạn tham khảo khi việc kiểm tra hoàn tất.

   - Trước khi sử dụng các sản phẩm của Sony với Windows 10, chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra thông tin tương thích có sẵn với dòng máy của bạn.

  Máy tính VAIO:

   - Kiểm tra tại đây để biết thông tin liên quan đến sự tương thích, các hướng dẫn, trình điều khiển v.v.. cho các dòng máy được hỗ trợ Windows 10.

   - Xin lưu ý rằng Sony hiện không có kế hoạch cung cấp các thủ tục nâng cấp hay drivers và các tiện ích đối với các dòng máy cũ hơn được cài đặt sẵn Windows 7 hay các phiên bản Windows trước đó.