ID bài viết : 00235613 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tôi có thể tìm thông tin khi có bản cập nhật firmware mới ở đâu?

    Bạn có thể tìm thấy thông tin về các bản cập nhật firmware có sẵn trong mục Tải xuống của từng sản phẩm.

    firmware

    Khi có bản cập nhật firmware mới, bạn sẽ được hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản firmware hiện tại của sản phẩm, cũng như các bước cài đặt firmware cho sản phẩm.

    Nếu bạn không tìm được bản cập nhật firmware trong mục Tải xuống thì tức là Sony hiện chưa cung cấp phiên bản firmware mới hơn.

    Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm mới nhất, khuyến mãi về sản phẩm và nhiều thông tin khác với ứng dụng Hỗ trợ của Sony .