ID bài viết : 00090975 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

Cách truyền hình ảnh trong máy ảnh hoặc thẻ nhớ sang ổ USB gắn ngoài bằng PlayMemories Home

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Bài viết này mô tả cách truyền hình ảnh sang ổ cứng gắn ngoài.

  Để truyền hình ảnh sang máy tính, hãy tham khảo các bài viết sau đây:

  QUAN TRỌNG:

  • Khi nhập vào ổ cứng USB gắn ngoài lần đầu tiên, hãy kiểm tra trước hệ thống tập tin ổ cứng. Do giới hạn của hệ thống tập tin FAT32, các tập tin hình ảnh lớn hơn 2 GB (video AVCHD, v.v.) sẽ được chia thành nhiều tập tin và sau đó được nhập. Để tránh điều này, hãy thay đổi hệ thống tập tin thành NTFS hoặc các định dạng khác.
  • Khi nhập video định dạng XAVC S, hãy đặt loại tập tin hệ thống thành NTFS.
  • Để xác định hệ thống tập tin của ổ cứng của bạn, hãy tham khảo bài viết Phim tải xuống máy tính được chia thành nhiều tập tin.

  CẢNH BÁO! Việc thay đổi hệ thống tập tin sẽ xóa tất cả dữ liệu trên ổ cứng gắn ngoài. Sao lưu dữ liệu cần thiết vào ổ cứng bên trong của máy tính hoặc một vị trí khác trước khi thay đổi hệ thống tập tin.

  Làm theo các bước sau đây để truyền hình ảnh trong máy ảnh hoặc thẻ nhớ sang ổ cứng USB gắn ngoài bằng phần mềm PlayMemories Home:

  1. Kết nối ổ cứng USB gắn ngoài với máy tính.
   Lưu ý:
   • Tùy thuộc vào ổ cứng gắn ngoài hiện có, bạn có thể cần thực hiện các hành động bổ sung, chẳng hạn như bật nguồn.
   • Sau khi kết nối ổ cứng với máy tính, hãy đợi vài giây để hệ điều hành nhận diện ổ.
   • Trong phần mềm PlayMemories Home, đảm bảo ổ cứng gắn ngoài được hiển thị trong danh mục Drives (Ổ).
  2. Đăng ký một thư mục cho ổ cứng.
   1. Trong phần mềm PlayMemories Home, trong danh mục Drives (Ổ), hãy nhấp chuột phải vào ổ cứng gắn ngoài.

    Lưu ý: Khi ổ cứng gắn ngoài được hiển thị trong Camera and Media (Máy ảnh và Phương tiện), hãy tham khảo bài viết Ổ cứng gắn ngoài được nhận dạng trong Máy ảnh và Phương tiện trong PlayMemories Home.
   2. Nhấp vào Create Folder (Tạo thư mục).
   3. Nhập tên thư mục (ví dụ: Video).
   4. Nhấn phím Enter.
  3. Kết nối máy ảnh hoặc phương tiện lưu trữ với máy tính.
   • Nếu bạn đang nhập video AVCHD hoặc MP4 và ảnh tĩnh từ máy ảnh bằng kết nối USB.
    1. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB.
     Lưu ý: Khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính, một danh sách các chức năng có sẵn sẽ xuất hiện.
    2. Chọn Import Media Files (Nhập tập tin phương tiện) để hiển thị màn hình nhập tập tin hình ảnh và chuyển sang bước 4. Khi nhập video AVCHD hoặc MP4 và ảnh tĩnh từ máy ảnh bằng kết nối USB..
   • Nếu bạn đang nhập video i.LINK từ máy ảnh được ghi trên băng.
    1. Kết nối máy ảnh và máy tính bằng cáp i.LINK.
    2. Sau khi hoàn tất kết nối, khi màn hình nhập hình ảnh xuất hiện, hãy chuyển sang bước 4. Khi nhập video được ghi trên băng từ máy ảnh bằng cáp i.LINK.
  4. Đặt ổ cứng gắn ngoài làm vị trí nhập, sau đó nhập hình ảnh.
   • Khi nhập video AVCHD hoặc MP4 và ảnh tĩnh từ máy ảnh bằng kết nối USB
    1. Nhấp vào menu kéo xuống ở bên trái của nút Browse (Duyệt tìm) ở phía bên phải của màn hình.
    2. Danh sách các thư mục có thể được chỉ định làm vị trí để lưu sẽ được hiển thị. Nhấp vào một thư mục trên ổ cứng gắn ngoài. Thao tác này sẽ thay đổi vị trí lưu ảnh đã nhập vào một thư mục trên ổ cứng gắn ngoài.

     Lưu ý: Để thay đổi các cài đặt nhập hoặc cài đặt xóa ảnh, hãy chọn Settings (Cài đặt) ở trên cùng bên phải và mở màn hình cài đặt.
    3. Chọn các tập tin bạn muốn nhập.
     Khi bạn chọn Select file to import (Chọn tập tin cần nhập), ảnh và video trong máy ảnh hoặc thẻ nhớ sẽ hiển thị. Chọn để chọn hình ảnh bạn muốn nhập.

     Lưu ý: Nếu bạn chọn Import new files (Nhập tập tin mới), ảnh và video mới chưa được nhập sẽ được nhập.
    4. Nhấp vào Import (Nhập).
    5. Khi quá trình nhập hoàn tất, hình ảnh được nhập vào máy tính sẽ được hiển thị trong PlayMemories Home.
   • Khi nhập video được ghi trên băng từ máy ảnh bằng cáp i.LINK
    1. Nhấp vào Settings... (Cài đặt...) trên màn hình Import from Tape (Nhập từ băng).
    2. Khi màn hình Import Settings (Cài đặt nhập) xuất hiện, hãy nhấp vào Change​​​​​​ (Thay đổi).
    3. Khi Import Settings - Media File Import Settings (Cài đặt nhập - Cài đặt nhập tập tin phương tiện) xuất hiện, hãy nhấp vào menu kéo xuống.
    4. Danh sách các thư mục có thể được chỉ định làm vị trí để lưu sẽ được hiển thị. Nhấp vào một thư mục trên ổ cứng gắn ngoài. Thao tác này sẽ thay đổi vị trí lưu ảnh đã nhập vào một thư mục trên ổ cứng gắn ngoài.
    5. Nhấp vào OK.
    6. Sau khi bạn quay lại màn hình Import Settings (Cài đặt nhập), nhấp vào OK.
    7. Chọn Import from the beginning of the tape (Nhập từ đầu băng) hoặc Import from the current tape position (Nhập từ vị trí băng hiện tại), rồi nhấp vào nút Import (Nhập).

     Lưu ý:
     • Import from the beginning of the tape (Nhập từ đầu băng): Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhập video theo cách tự động.
     • Import from the current tape position (Nhập từ vị trí băng hiện tại): Chọn tùy chọn này khi bạn nhập video theo cách thủ công sau khi hiển thị cảnh bạn muốn bắt đầu nhập bằng cách sử dụng nút thao tác.
  5. Khởi động phần mềm PlayMemories Home và đảm bảo rằng hình ảnh đã được nhập.