ID bài viết : 00135158 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Phần mềm PlayMemories Home có tương thích với Mac OS không?

  Áp dụng cho các sản phẩm sau đây:
  - PlayMemories Home (Phiên bản Lite) Phiên bản .1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.1.*.**
  - PlayMemories Home Phiên bản.2.*.**


  Phần mềm không tương thích với hệ điều hành  Mac OS của Apple.
  Bạn có thể sử dụng iMovie để nhập phim AVCHD.
  Lưu ý rằng bạn cần phiên bản hệ điều hành Mac OS (10.6.7 hoặc cao hơn) để sử dụng iMovie.