ID bài viết : 00134349 / Sửa lần cuối : 18/07/2018

Câu hỏi thường gặp về kết nối máy ảnh qua USB

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tham khảo phần hỏi và đáp sau.

Sạc điện

Hướng dẫn:

Khắc phục sự cố:

 

 

Truyền ảnh đến máy tính

 

LƯU Ý: Để biết thông tin chi tiết về truyền ảnh qua PlayMemories Home, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây:
Câu hỏi thường gặp về PlayMemories Home

Hướng dẫn:

Khắc phục sự cố:

 

 

Phát lại

Hướng dẫn:

 

 

 

Khắc phục sự cố: