ID bài viết : S500060720 / Sửa lần cuối : 14/04/2011In

Có thể in hình ảnh đã chụp lại có ngày tháng kèm theo được không?

In hình ảnh đã chụp lại có ngày tháng kèm theo.

    Được, khách hàng có thể thực hiện bằng cách dùng thông tin Exif đã ghi lại với hình ảnh.
    • Khi dùng máy tính, khách hàng có thể in hình ảnh có ngày tháng kèm theo bằng phần mềm PMB (Picture Motion Browser) kèm theo. Kiểm tra Print date taken trong màn hình thiết lập in của phần mềm.
    • Khi dùng máy in hỗ trợ thẻ nhớ, khách hàng có thể chèn ngày tháng nếu máy in hỗ trợ chức năng này. Vui lòng chỉnh ngày tháng chèn vào hình ảnh trong màn hình thiết lập máy in của máy ảnh.
    • Khi in hình ảnh tại tiệm chụp hình hay tiệm in, vui lòng yêu cầu các tiệm này in hình có ngày tháng kèm theo.