ID bài viết : S500060671 / Sửa lần cuối : 25/04/2011In

Cách khắc phục như thế nào khi thông báo "Accessing.." xuất hiện và không tắt được?

    Thông báo "Accessing.." xuất hiện và không tắt được


    Camera không nhận được thẻ nhớ nếu bạn gắn không chắc thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ. Lau sạch bụi trên mặt tiếp xúc bằng vải khô hoặc tăm bông, lắp lại thẻ nhớ vào camera.

    * KHÔNG chạm vào mặt tiếp xúc bằng tay hoặc kim loại. Đồng thời, nếu bạn có nhiều thẻ nhớ, thử sử dụng thẻ nhớ khác vì có thể thẻ nhớ của bạn gặp sữ cố. 

    Nếu sự cố vẫn còn ngay cả khi bạn thử các bước trên, camera cần được sửa chữa.