ID bài viết : S500059829 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tôi không thể ghi được phim khi thông báo 'Buffer Overflow' - (Nghĩa là Tràn bộ nhớ đệm) xuất hiện. Làm cách nào để khắc phục được sự cố này?

Không thể ghi được phim khi thông báo lỗi 'Buffer Overflow' xuất hiện.

   Nếu bạn nhiều lần copy hoặc xóa các tập tin trên thẻ nhớ bằng cách sử dụng máy tính, có thể sẽ không ghi được phim.
  Trong trường hợp này, hãy định dạng lại thẻ nhớ bằng máy quay phim của bạn.


  Chú ý:
  Toàn bộ các tập tin bị xóa khi thẻ nhớ được định dạng. Trước tiên, hãy sao chép các tập tin vào máy tính.

  Ngoài ra, thông báo này có thể xuất hiện nếu tốc độ truyền của thẻ nhớ quá chậm và không thể ghi được dữ liệu vào thẻ nhớ.

  Để ghi phim, đề nghị sử dụng các thẻ nhớ sau đây.
  - Các thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC có tiêu chuẩn Class 4 hoặc cao hơn.
  - MEMORY STICK PRO DUO™ (Mark2)
  - MEMORY STICK PRO-HG DUO™