ID bài viết : S500056625 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao lại xuất hiện cảnh báo "Reinsert the Memory Stick" trên màn hình LCD ?

Cảnh báo xuất hiện trên màn hình LCD khi thẻ nhớ Memory Stick được gắn vào máy ảnh.

    Những nguyên nhân sau đây có thể khiến cảnh báo xuất hiện:

    1. Thẻ nhớ không thể sử dụng trong máy ảnh
    2. Thẻ nhớ bị hỏng.
    3. Phần cuối của thẻ nhớ Memory Stick bị dơ.