ID bài viết : S500056597 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao ngày tháng và thời gian hiển thị trên máy ảnh Cyber-shot không đúng?

  Ngày tháng và thời gian hiển thị trên máy ảnh Cyber-shot không đúng.


  Nếu bạn không sử dụng máy ảnh trong một thời gian dài, pin tích hợp trong máy có thể bị xả hết, và những thiết lập như là ngày tháng và thời gian có thể bị trả về trạng thái ban đầu.
  Trong trường hợp này, màn hình để thiết lập ngày tháng và thời gian xuất hiện khi mở nguồn máy lên.  Vui lòng cài đặt ngày tháng và thời gian trên màn hình.
  Còn nữa, vui lòng thực hiện hoặc trong các cách sau để sạc pin tích hợp trong máy.
  - Kết nối máy ảnh vào ổ cắm điện bằng bộ đổi điện AC adaptor (AC-LS5K) và cáp multi-use terminal(VMC-MD1), và để nó liên tục như vậy khoảng hơn 24 giờ với nguồn máy tắt .
  - Gắn một pin đã sạc đầy đủ vào máy ảnh và để nó khoảng hơn 24 giờ với nguồn máy tắt.