ID bài viết : 00265068 / Sửa lần cuối : 13/04/2022In

Cách truyền video từ máy quay DVD sang máy tính Apple Macintosh bằng kết nối USB

  QUAN TRỌNG: DCR-DVD92, DCR-DVD105 và DCR-DVD205 không hỗ trợ kết nối USB. Bạn có thể sao chép video quay bằng các mẫu máy này từ đĩa DVD bằng ổ DVD-ROM của máy tính .

  Lưu ý: Bạn có thể truyền video của bạn bằng phần mềm Apple iMovie hoặc Apple Final Cut Pro.

  1. Bật máy tính.
  2. Đảm bảo máy quay đã tắt.
  3. Kết nối máy quay với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  4. Cắm bộ chuyển đổi nguồn điện AC vào ổ cắm điện trên tường, sau đó kết nối với máy quay.
  5. Mở màn hình LCD trên máy quay.
  6. Bật máy quay.

   Lưu ý: Sau khi máy tính nhận ra kết nối, biểu tượng DVD sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

  7. Nhấp vào biểu tượng DVD trên màn hình máy tính để xem nội dung của DVD máy quay.
  8. Nhấp để chọn thư mục VIDEO_TS.
  9. Trên bàn phím, nhấn Command+C để sao chép thư mục.
  10. Mở thư mục trên máy tính mà bạn muốn sao chép video vào.
  11. Trên bàn phím, nhấn Command+V để dán thư mục chứa video vào vị trí mong muốn.

  Lưu ý: