ID bài viết : 00064827 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Máy ảnh tự động tắt sau khi tôi chuyển hình ảnh vào máy tính với phần mềm PlayMemories.

Máy ảnh tự động tắt sau khi tôi chuyển hình ảnh vào máy tính với các phần mềm PlayMemories.

  The default settings of the PlayMemories Home™ software automatically powers off the camera after images have finished being transferred to the computer. If you want the camera to remain on after image transfer, follow the steps below.
  Các thiết lập mặc định của phần mềm PlayMemories Home™ là tự động tắt nguồn máy ảnh sau khi đã hoàn tất việc chuyển hình ảnh vào máy tính. Nếu bạn muốn máy ảnh vẫn mở  sau khi chuyển hình ảnh, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Trên thanh menu PlayMemories Home, chọn Tools.
  2. Nhấp Settings
  3. Nhấp Import.
  4. Tại mục Additional Settings, nhấp vào hộp bên cạnh Turn off the camera after import để loại bỏ các dấu kiểm.
  5. Nhấp vào nút OK.