ID bài viết : 00158292 / Sửa lần cuối : 18/06/2018

Máy ảnh compact hiển thị mã lỗi bắt đầu bằng E:**, C:** hoặc lỗi hệ thống

  Cách khắc phục khác nhau tùy theo lỗi được hiển thị.
  Xem cách khắc phục lỗi có liên quan.


  • C:13:01

   Lỗi được hiển thị khi bạn đang sử dụng bộ nhớ trong
   Bất thường xảy ra ở bộ nhớ trong.
   Tắt nguồn rồi bật lại.
   Nếu tình hình vẫn không cải thiện, hãy định dạng bộ nhớ trong sau khi sao lưu dữ liệu được lưu trữ.
   CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi bạn định dạng bộ nhớ trong, tất cả ảnh được lưu trữ sẽ bị xóa, kể cả những ảnh được bảo vệ.

   Lỗi được hiển thị khi bạn đang sử dụng thẻ nhớ
   Bất thường xảy ra ở thẻ nhớ.

   • Hãy tắt máy ảnh, rồi lắp và tháo thẻ nhớ vài lần. Sau đó, bật lại máy ảnh.
   • Lắp thẻ nhớ khác.
   • Khi bạn đang sử dụng thẻ nhớ trên máy tính, hãy sao lưu dữ liệu được lưu trữ và định dạng thẻ nhớ bằng máy ảnh.
    CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, tất cả ảnh được lưu trữ sẽ bị xóa, kể cả những ảnh được bảo vệ.

  • Lỗi hệ thống và C:32:01

   1. Kiểm tra xem máy ảnh có hỗ trợ thẻ nhớ hay không.
    C:13:01 có thể được hiển thị khi bạn chụp ảnh dữ liệu lớn chẳng hạn như phim.
    Sử dụng các thẻ nhớ được nêu dưới đây.

    • Thẻ nhớ SD
     • Thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC Class 4 hoặc nhanh hơn

    • Thẻ Memory Stick
     • Thẻ Memory Stick có nhãn được nêu dưới đây
      • Ảnh  Thẻ PRO Duo  Memory Stick PRO Duo (Mark2)
      • Ảnh  Thẻ Memory Stick PRO-HG Duo

   2. Định dạng thẻ nhớ
    CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, tất cả ảnh được lưu trữ sẽ bị xóa, kể cả những ảnh được bảo vệ.

    Nếu bạn ghi và xóa ảnh liên tục, các tập tin trên thẻ nhớ có thể bị phân mảnh và quá trình ghi có thể tự động dừng.
    Sau khi sao lưu dữ liệu đã lưu trữ vào máy tính, hãy định dạng thẻ nhớ bằng  máy ảnh.

   3. Sử dụng thẻ nhớ khác

  • E:41:00

   Bất thường có thể xảy ra ở bộ phận kết nối Wi-Fi khi lỗi E:41:00 được hiển thị.
   Hãy tắt nguồn và tháo bộ pin, rồi lắp lại bộ pin và bật lại nguồn sau khoảng 1 phút.

  • Lỗi bắt đầu từ E:61, E:62, E:91, E:92

   Khi các lỗi dưới đây hiển thị, hãy tắt nguồn và tháo bộ pin, rồi lắp lại bộ pin và bật lại nguồn sau khoảng 1 phút.

   Mã lỗi

   Nguyên nhân tiềm ẩn

    E:61:00

   Bất thường ở bộ phận truyền động lấy nét

    E:61:10

   Bất thường ở bộ phận truyền động thu phóng

    E:61:30

   Bất thường ở bộ phận truyền động ống kính

    E:62:02

   Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh

    E:62:10

    E:62:11

    E:62:12

    E:62:20

    E:91:01

   Bất thường ở bộ phận đèn flash

    E:91:**

   Bất thường ở bộ phận đèn flash, chức năng nhận dạng pin, v.v.


  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa.