ID bài viết : 00197855 / Sửa lần cuối : 25/04/2018In

Máy ảnh và máy tính không được kết nối.

  Làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

  1. Kiểm tra thông số kỹ thuật máy ảnh để đảm bảo tương thích với hệ điều hành máy tính.

   QUAN TRỌNG: Một số cài đặt hoặc thay đổi phần mềm hoặc phần cứng yêu cầu người dùng đăng nhập vào máy tính với tư cách Quản trị viên hoặc vào tài khoản có quyền Quản trị viên.

   LƯU Ý: Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

  2. Kiểm tra xem hệ điều hành của máy tính đã được nâng cấp chưa; không đảm bảo hoạt động trong môi trường nâng cấp.
  3. Đảm bảo cáp USB được lắp đúng cách vào cổng của máy ảnh và máy tính.

   LƯU Ý: Đối với các mẫu máy kết nối qua giá gắn USB (hoặc Trạm Cyber-shot®), hãy kiểm tra kết nối của giá gắn USB.

  4. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB khác (ngoại trừ chuột và bàn phím) khỏi máy tính; các thiết bị USB khác có thể khiến máy ảnh không được nhận dạng đúng.
  5. Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử kết nối với cổng USB khác.

   LƯU Ý:

   • Một số máy tính có bộ điều khiển USB khác nhau cho từng cổng. Trong trường hợp này, kết nối với cổng khác có thể khắc phục được sự cố.
   • Hãy kết nối trực tiếp cáp USB với cổng USB trên máy tính. Sử dụng kết nối USB hub có thể khiến máy tính không nhận dạng đúng máy ảnh.
  6. Đảm bảo lắp phương tiện ghi vào máy ảnh, nếu không máy tính sẽ không nhận dạng đúng máy ảnh.
  7. Đảm bảo máy ảnh được thiết lập đúng cách trong menu để sử dụng kết nối USB.

   LƯU Ý: Một số máy ảnh phải có tùy chọn USB Connect (Kết nối USB) trong menu được thiết lập là Normal, (Bình thường), Mass Storage (Bộ lưu trữ) hoặc PTP.

  8. Tắt máy ảnh và sau đó bật lại; máy tính không thể nhận dạng kết nối trừ khi máy ảnh được bật.
  9. Cài đặt lại trình điều khiển USB nếu không khắc phục được sự cố.