ID bài viết : 00156437 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Có các phương pháp hoặc tùy chọn nào để truyền ảnh tĩnh từ thẻ nhớ sang máy tính?

  Có nhiều cách để có thể truyền ảnh tĩnh từ thẻ nhớ sang máy tính. Nếu máy tính có khe cắm thẻ nhớ tích hợp thì có thể cắm thẻ nhớ trực tiếp vào máy tính. Nếu máy tính không có khe cắm thẻ nhớ tích hợp thì có thể sử dụng nhiều loại bộ chuyển đổi thẻ nhớ có sẵn, có thể cho phép thẻ nhớ kết nối với máy tính.

  Có sẵn các loại bộ chuyển đổi thẻ nhớ sau đây:

  • Bộ chuyển đổi cổng USB
  • Bộ chuyển đổi thẻ PC
  • Bộ chuyển đổi cổng song song (để sử dụng kết hợp với bộ chuyển đổi thẻ PC).

  LƯU Ý: Để mua bộ chuyển đổi thẻ nhớ, vui lòng liên hệ đại lý hàng điện tử tại địa phương hoặc ghé thăm Cửa hàng của Sony.

  Sau khi cắm thẻ nhớ vào máy tính hoặc kết nối đầu đọc thẻ nhớ với máy tính, bạn có thể sao chép ảnh bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị trên màn hình máy tính hoặc bằng cách sau đây:

  1. Trên máy tính, nhấp vào Start (Bắt đầu).
  2. Nhấp vào Computer (Máy tính).
  3. Nhấp vào biểu tượng ổ đĩa đại diện cho thẻ nhớ đã lắp.
  4. Nhấp vào thư mục DCIM.
  5. Nhấp vào thư mục 100MSDCF.
   LƯU Ý:
   • Số thư mục có thể thay đổi, nhưng luôn có đuôi là MSDCF.
   • Sau khi mở thư mục, một danh sách các tập tin ảnh tĩnh được hiển thị.
  6. Sử dụng chuột máy tính để kéo và thả tập tin ảnh ra màn hình nền của máy tính (hoặc vị trí mong muốn khác).