ID bài viết : 00095413 / Sửa lần cuối : 03/06/2021

Cách truyền ảnh từ máy ảnh bằng USB sang máy tính macOS

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để sao chép ảnh từ máy ảnh sang máy tính macOS.

  1. Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB trên máy tính.

  2. Bật máy ảnh.

   LƯU Ý: Nếu phần mềm iPhoto tự động bắt đầu, hãy đóng phần mềm lại.

  3. Sao chép ảnh từ máy ảnh.

   1. Mở Finder (Trình tìm kiếm).
   2. Chọn Go (Chuyển đến).
   3. Chọn Computer (Máy vi tính).
   4. Chọn NO NAME (KHÔNG CÓ TÊN) hoặc biểu tượng UNTITLED (CHƯA ĐẶT TÊN).
   5. Chọn ảnh bạn muốn sao chép.
    1. Nhấp vào thư mục DCIM.

    2. Nhấp vào thư mục 100MSDCF.

    3. Nhấn giữ phím SHIFT.

    4. Trong khi nhấn giữ phím SHIFT, nhấp để chọn ảnh bạn muốn truyền.

   6. Sau khi chọn ảnh xong thì nhả phím SHIFT.
   7. Nhấn Command+C để sao chép các tập tin.
  4. Dán các tập tin ảnh vào máy tính.

   1. Trên Finder Bar (Thanh tìm kiếm), chọn Go (Chuyển đến), All my files (Tất cả tập tin của tôi) và sau đó chọn Pictures (Ảnh).
   2. Nhấn Command+V để dán tập tin vào thư mục Pictures (Ảnh).

  LƯU Ý:

  • Sử dụng tính năng Search (Tìm kiếm) của máy tính Mac nếu bạn không nhớ thư mục lưu ảnh.
  • Sử dụng iPhoto hoặc phần mềm ảnh khác để xem ảnh.
  • Ảnh ở định dạng RAW cần được xử lý bằng phần mềm Imaging Edge Desktop trước khi có thể sử dụng chúng trong hầu hết các phần mềm ảnh.