ID bài viết : 00290323 / Sửa lần cuối : 18/02/2024In

[VIDEO] Cách cập nhật firmware của Máy ảnh Sony Alpha dành cho Windows

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Tại sao nên cập nhật máy ảnh Sony của bạn với firmware mới nhất? Các bản cập nhật firmware không chỉ đảm bảo rằng các bản sửa lỗi mới nhất được áp dụng mà còn thường cung cấp các tính năng và tùy chọn mới miễn phí cho máy ảnh của bạn.

    Tìm hiểu cách cập nhật firmware máy ảnh của bạn trên máy tính Windows bằng video hướng dẫn này:


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

    Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn về macOS, bạn có thể tham khảo video hướng dẫn này.