ID bài viết : S500059522 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao không thể tìm thấy hình ảnh đã chụp trên máy ảnh?

Giải quyết sự cố khi hình ảnh đã chụp không thể tìm thấy trên máy ảnh.

  Nếu bạn không tìm thấy ảnh đã chụp trên máy ảnh, nó có thể xảy ra bởi những nguyên nhân sau.
  • Hình ảnh không thể tìm thấy đã được chụp trên bộ nhớ trong và bạn cố xem lại chúng khi thẻ nhớ được lắp vào máy ảnh. Vui lòng tháo thẻ nhớ ra trước và xem lại ảnh lần nữa.
  • Hình ảnh không thể tìm thấy được chụp trên thẻ nhớ và bạn cố xem lại chúng khi thẻ nhớ đã được lấy ra khỏi máy ảnh. Vui lòng lắp thẻ trước và xem lại ảnh  lần nữa. Nếu ảnh vẫn không thể tìm thấy, vui lòng kiểm tra như sau:

   Bạn đã sửa đổi dữ liệu hình ảnh với máy tính (bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa)?
   Hình ảnh có thể không phát lại trên máy ảnh nếu được sửa đổi và lưu lại với với phần mềm chỉnh sửa. Vui lòng không sửa đồi ảnh nếu bạn muốn xem lại trên máy ảnh. Nếu bạn cố phát lại ảnh đã chỉnh sửa với máy tính, thông báo "File error" có thể xuất hiện trên màn hình máy ảnh.

   Bạn đã thay đổi tên tập tin?
   Việc định dạng tên tập tin của ảnh tĩnh là DSC0.JPG ( viết tắt của bất kì số nào trong phạm vi từ 0001 đến 9999). Nếu tên tập tin không đáp ứng được định dạng này, tập tin ảnh không thể phát lại trên máy ảnh. Vui lòng đặt lại tên cho tập tin ảnh để đáp ứng các định dạng trên để nó phát lại trên máy ảnh.

   Bạn đã thay đổi thư mục lưu ảnh?
   Thông thường, tập tin ảnh được lưu trong thư mục 100MSDCF hoặc 101MSDCF* dưới thư mục DCIM. Nếu bạn lưu tập tin ảnh trong thư mục khác, ảnh không thể phát lại trên máy ảnh. Vui lòng lưu tập tin ảnh trong thư mục 100MSDCF hoặc 101MSDCF folder* dưới thư mục DCIM để xem lại ảnh trên máy ảnh.
   * Phần số của tên thư mục có thể thay đổi trong phạm vi từ 100 đến 999.

   Bạn đã chụp với máy ảnh khác?
   Ảnh được ghi trên thẻ nhớ với máy ảnh khác không thể phát lại ở chế độ Date View. Để phát lại những ảnh đã chụp trên thẻ nhớ với máy ảnh khác. vui lòng chọn Folder View.