ID bài viết : 00254559 / Sửa lần cuối : 28/01/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Phần mềm ứng dụng

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của phần mềm ứng dụng được nêu trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Phần mềm ứng dụngPhiên bảnDanh mục sản phẩm áp dụngmacOS Big Sur
  (macOS 11)
  Lưu ý
  Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit)
  *Chỉ 64-bit
  3.2.00Cyber-shot
  α (Alpha)
  Tương thích
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Máy quay Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số
  Không được hỗ trợ
  Action Cam Movie Creator-Máy quay Action CamKhông được hỗ trợ
  IPTC Metadata Preset1.2.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thích
  Remote Camera Tool2.4.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thíchKhông bao gồm máy Mac với Apple Silicon
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  Đang được đánh giáTham khảo phần Thông báo / Thông tin bảo trì của trang web phần mềm
  Imaging Edge Webcam1.1.00Xem thiết bị được hỗ trợTương thíchKhông bao gồm máy Mac với Apple Silicon
  HEIF Converter-ILCE-1
  ILCE-7SM3
  ILME-FX3
  Tương thích

  Các chức năng của HEIF Converter hiện đã được tích hợp vào Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit). (Ver.3.2.00 trở lên)
  Từ bây giờ, hãy sử dụng Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit) để chuyển đổi các tập tin HEIF.
  Tải xuống phiên bản mới nhất của phần mềm Imaging Edge Desktop từ: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/l/