ID bài viết : 00127262 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Cách đặt lại máy quay về cài đặt gốc.

  Có thể đặt lại các mẫu máy quay về cài đặt gốc bằng cách nhấn nút nhỏ RESET (ĐẶT LẠI) trên máy quay hoặc sử dụng tùy chọn Initialize (Khởi chạy) trên menu.
  Để xác định máy quay của bạn có nút RESET (ĐẶT LẠI) hay không hoặc có cần thiết phải có thông tin dành riêng cho mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong giải pháp này hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.
  Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hướng dẫn trực tuyến bằng cách tìm kiếm các từ "Đặt lại" hoặc "Khởi chạy" để xác định phương pháp cho máy quay của bạn. Làm theo quy trình thích hợp dưới đây dành cho máy quay của bạn.

  LƯU Ý:
  • Đảm bảo không tắt máy quay trong khi quá trình đặt lại đang diễn ra.
  • Ngay cả khi bạn sử dụng chức năng này, tất cả phim và ảnh vẫn được giữ lại.
  • Nếu mã lỗi bắt đầu bằng chữ C: hoặc E: hiển thị trên màn hình LCD của máy quay, việc đặt lại có thể không giải quyết được sự cố.

  Sử dụng tùy chọn Initialize (Khởi chạy) trong menu

  1. MENU → Setup (Thiết lập) → General Settings (Cài đặt chung) → Initialize (Khởi chạy) → OK
  2. Sau khi máy quay khởi động lại, menu cài đặt ngày và giờ sẽ hiển thị. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành các cài đặt ban đầu.

   LƯU Ý: Vì các máy quay có bố cục hệ thống menu khác nhau, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành riêng cho mẫu máy quay của bạn.

  Sử dụng nút RESET (ĐẶT LẠI)

  1. Tìm nút RESET (ĐẶT LẠI) trên máy quay.
  2. Sử dụng một vật có đầu nhọn (như bút bi) để nhấn và giữ nút RESET (ĐẶT LẠI) trong 2-3 giây.
  3. Sau 2-3 giây, hãy nhả nút RESET (ĐẶT LẠI).
  4. Sau khi máy quay khởi động lại, menu cài đặt ngày và giờ sẽ hiển thị. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành các cài đặt ban đầu.