ID bài viết : 00282252 / Sửa lần cuối : 21/08/2022In

Cách tải xuống phiên bản PDF của Hướng dẫn trợ giúp

  Để tải xuống phiên bản PDF của hướng dẫn trợ giúp, hãy tham khảo các bước sau đây.

  1. Truy cập trang Sản phẩm của bạn

  Trang sản phẩm là nền tảng tốt nhất để bắt đầu hành trình của bạn: thanh tìm kiếm chỉ hiển thị kết quả áp dụng cho sản phẩm của bạn.
  Điều đó giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm!

  1. Đảm bảo bạn biết tên loại máy. Nếu bạn không chắc chắn thì trang này có thể giúp bạn tìm thấy:
  2. Nhập tên loại máy vào thanh tìm kiếm trên Trang web hỗ trợ.

   Ảnh

   QUAN TRỌNG: Đảm bảo bạn nhập đúng tên loại máy (bao gồm dấu gạch ngang (-) nếu có). Tính năng tìm kiếm dự đoán sẽ giúp đảm bảo bạn nhập đúng tên.
  3. Đi đến Trang sản phẩm của bạn bằng cách nhấp vào tên sản phẩm trong tính năng tự động gợi ý hoặc trong kết quả tìm kiếm.

   Ảnh

  2. Đi tới hướng dẫn trợ giúp về sản phẩm của bạn

  • Khi bạn đã ở trên trang sản phẩm của mình, hãy nhấp vào tab Manuals (Hướng dẫn sử dụng) và chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp)

   Ảnh

  3. Thay đổi đường dẫn URL

  • Khi Hướng dẫn trợ giúp đã được tải, hãy nhấp vào liên kết địa chỉ của trình duyệt internet của bạn

   Ảnh
  • Thay đổi loại trang trong URL từ

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/index.html

   thành

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/print.pdf

   Lúc này, phiên bản PDF của Hướng dẫn trợ giúp sẽ được tải.