ID bài viết : 00181757 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo đóng cửa bảo hành của sản phẩm Konica Minolta Products’ Service Closure Notice

    2010-09-29

    Sony đang cung cấp dịch vụ hậu mãi cho máy ảnh Konica Minolta và các sản phẩm liên quan ký gởi từ công ty Konica Minolta Photo Imaging, Inc. kể từ 1 tháng 4 năm 2006.

    Do hết hạn hợp đồng giữa Konica Minolta và Sony, Sony sẽ chấm dứt điều khoản về dịch vụ hậu mãi của máy ảnh và các sản phẩm liên quan của nó với thương hiệu “Konica Minolta”, “Konica” và “Minolta” (tập hợp, “Sản phẩm KM”) vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

    Cám ơn sự thấu hiểu của bạn trong trường hợp này.

    Để biết thêm chi tiết về đóng cửa bảo hành, vui lòng truy cập trang web Konica Minolta tại http://ca.konicaminolta.com/index.html