ID bài viết : 00055024 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Thiết bị di động iPhones của Apple có tương thích với tính năng NFC?

  Hiện tại thiết bị di động iPhone của Apple và các thiết bị Apple iOS khác không hỗ trợ tính năng Near Field Communication (NFC).

  Nhìn vào logo NFC trên Smartphone hoặc thiết bị di động để chắc rằng nó tương thích với NFC.

  NFC logo


  Hiện tại thiết bị di động iPhone của Apple và các thiết bị Apple iOS khác không hỗ trợ tính năng Near Field Communication (NFC).

  Nhìn vào logo NFC trên Smartphone hoặc thiết bị di động để chắc rằng nó tương thích với NFC.

  NFC logo