ID bài viết : 00259239 / Sửa lần cuối : 28/03/2021In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Big Sur (macOS 11) đối với Máy ảnh Cyber-shot

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu năng của các sản phẩm được nêu trên trang này, đã phát hành trong tháng 11 năm 2020 hoặc trước đó.

  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

  Ký hiệu:
  ✓: Tương thích
  -: Không tương thích
  ?: Đang được đánh giá

  Máy ảnh Compact

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX95
  DSC-HX99
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX0
  DSC-RX0M2
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX10M4
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-RX100M7
  DSC-TF1
  DSC-TX30
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX60
  DSC-WX80
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500
  DSC-WX700
  DSC-WX800

  Máy ảnh kỹ thuật số

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  ZV-1

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  Mẫu máymacOS 11
  (Big Sur)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100