ID bài viết : 00134349 / Sửa lần cuối : 20/09/2021In

Câu hỏi thường gặp về kết nối máy ảnh qua USB

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tham khảo phần hỏi và đáp sau.

  Sạc điện

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

  Truyền ảnh đến máy tính

  Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về truyền ảnh qua PlayMemories Home, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây:
  Câu hỏi thường gặp về PlayMemories Home

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

  Phát lại

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố: