ID bài viết : 00095389 / Sửa lần cuối : 06/01/2021In

Cách chuyển đổi tập tin RAW thành định dạng JPEG hoặc TIFF bằng phần mềm Imaging Edge

    Tải xuống và cài đặt phần mềm Imaging Edge trên máy tính của bạn để chuyển đổi tập tin RAW thành định dạng JPEG và TIFF.

    Có sẵn hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phần mềm để chỉnh sửa hoặc chuyển đổi tập tin RAW của bạn trên trang hỗ trợ Imaging Edge.