ID bài viết : 00158292 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Mã lỗi bắt đầu bằng E:**, C:** hoặc Lỗi hệ thống xuất hiện trên máy ảnh compact của tôi.

  Cách khắc phục khác nhau tùy theo lỗi được hiển thị.
  Xem cách khắc phục lỗi có liên quan.

  C:13:01

  Lỗi xuất hiện khi bạn đang sử dụng bộ nhớ trong

  Bất thường xảy ra trong bộ nhớ trong.
  Tắt nguồn rồi bật lại.
  Nếu tình hình vẫn không cải thiện, hãy định dạng bộ nhớ trong sau khi sao lưu dữ liệu được lưu trữ.
  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi bạn định dạng bộ nhớ trong, tất cả ảnh được lưu trữ sẽ bị xóa, kể cả những ảnh được bảo vệ.


  Lỗi xuất hiện khi bạn đang sử dụng thẻ nhớ

  Bất thường xảy ra ở thẻ nhớ.

  • Hãy tắt máy ảnh, rồi lắp và tháo thẻ nhớ vài lần. Sau đó, bật lại máy ảnh.
  • Đảm bảo thẻ nhớ của bạn tương thích với máy ảnh. (Để biết chi tiết về thẻ nhớ tương thích, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh của bạn.) Mã lỗi “C:13:01” có thể hiển thị khi bạn ghi một lượng lớn dữ liệu, chẳng hạn như khi quay phim.
  • Lắp thẻ nhớ khác.
  • Nếu bạn ghi và xóa hình ảnh liên tục, các tập tin trên thẻ nhớ có thể bị phân mảnh và khiến cho quá trình quay phim có thể tự động dừng.
  • Khi bạn đang sử dụng thẻ nhớ trên máy tính, hãy sao lưu dữ liệu được lưu trữ và định dạng thẻ nhớ bằng máy ảnh.
   CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, tất cả ảnh được lưu trữ sẽ bị xóa, kể cả những ảnh được bảo vệ.

  Lỗi hệ thống và Lỗi bắt đầu từ C:32, E:41, E:61, E:62 ,E:91, E:92

  Khi các lỗi dưới đây hiển thị, hãy tắt nguồn và tháo bộ pin, rồi lắp lại bộ pin và bật lại nguồn sau khoảng 1 phút.

  Mã lỗiNguyên nhân tiềm ẩn
  Lỗi hệ thốngBất thường ở phần cứng
  C:32:01Bất thường ở phần cứng
  E:41:00Bất thường ở bộ phận kết nối Wi-Fi
  E:61:00Bất thường ở bộ phận truyền động lấy nét
  E:61:10Bất thường ở bộ phận truyền động thu phóng
  E:61:30Bất thường ở bộ phận truyền động ống kính
  E:62:02Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh
  E:62:10Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh
  E:62:11Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh
  E:62:12Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh
  E:62:20Bất thường ở chức năng ổn định hình ảnh
  E:91:01Bất thường ở bộ phận đèn flash
  E:91:**Bất thường ở bộ phận đèn flash, chức năng nhận dạng pin, v.v.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.