ID bài viết : 00226615 / Sửa lần cuối : 01/11/2021In

Gặp lỗi "PMB.msi" hoặc "MergeModule x86.msi installer failure" (Lỗi trình cài đặt MergeModule x86.msi) khi cài đặt PlayMemories Home

  Thực hiện các bước dưới đây nếu bạn nhận được thông báo lỗi PMB.msi hoặc MergeModule x86.msi installer failure (Lỗi trình cài đặt MergeModule x86.msi) khi cài đặt phần mềm PlayMemories Home trên máy tính cài hệ điều hành Microsoft Windows. Sau khi hoàn thành mỗi bước, hãy kiểm tra xem liệu bạn có thể tiếp tục cài đặt phần mềm mà không gặp lỗi không.

  1. Cập nhật hệ điều hành Windows lên phiên bản mới nhất.
   • Để biết chi tiết về các bước này, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất máy tính.
  2. Kiểm tra xem bạn có quyền truy cập vào thư mục đích khi cài đặt PlayMemories Home không.
   • PlayMemories Home sẽ không cài đặt đúng nếu bạn không có quyền truy cập vào thư mục mà bạn cần cài đặt phần mềm này vào đó. Kiểm tra xem bạn có thể truy cập đường dẫn thư mục C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome, hoặc tạo thư mục mới từ Explorer không.
  3. Gỡ cài đặt và cài đặt lại phần mềm PlayMemories Home.
   1. Gỡ cài đặt phần mềm PlayMemories Home.
   2. Xóa thư mục cài đặt PlayMemories Home.
    • Sử dụng Windows Explorer và kiểm tra thư mục C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome và xóa mọi tập tin còn sót lại.
   3. Cài đặt phần mềm PlayMemories Home mà không cần kết nối internet.
  4. Tạo tài khoản người dùng mới và kích hoạt công cụ khôi phục PlayMemories Home.
   • Một sự cố về tài khoản người dùng có thể đã gây ra vấn đề này. Tạo tài khoản người dùng mới và kích hoạt công cụ khôi phục PlayMemories Home, sau đó thực hiện cài đặt lại.
    1. Tạo tài khoản người dùng quản trị viên.
    2. Khởi động lại máy tính và đăng nhập bằng tài khoản người dùng đã tạo.
  5. Tắt phần mềm luôn hoạt động trên máy tính (phần mềm lưu trú).
   • PlayMemories Home có thể không cài đặt đúng cách do phần mềm lưu trú.
  6. Tắt mọi phần mềm chống vi-rút hoặc bảo mật.
   • Tham khảo ý kiến mỗi nhà sản xuất phần mềm để biết thêm thông tin