ID bài viết : 00196814 / Sửa lần cuối : 26/02/2019In

[VIDEO] Làm cách nào để kết nối với máy ảnh bằng mã QR từ một thiết bị Android

    Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Wi-Fi bằng mã QR cho Android.

    Hướng dẫn:
    Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


    LƯU Ý: Để biết danh sách máy ảnh được hỗ trợ, bạn có thể tham khảo trang sản phẩm áp dụng.