ID bài viết : 00156434 / Sửa lần cuối : 30/07/2023In

Cách truyền ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị

  Thông tin về cách truyền ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị:

  Kết nối USB:

  Kết nối không dây:

  Thẻ nhớ:

  Khắc phục sự cố:

  Thông tin liên quan: