ID bài viết : 00190405 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Cách đặt chế độ lấy nét trong ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) bằng cách sử dụng Smart Remote.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  1. Kết nối máy ảnh với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
   • Để xem hướng dẫn cho mẫu máy cụ thể, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy ảnh.
  2. Trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, chạm vào biểu tượng của ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).
  3. Trên menu truy cập nhanh của Imaging Edge Mobile, chạm vào ô Focus Mode (Chế độ lấy nét).

   LƯU Ý: Các cài đặt máy ảnh như ISO, Aperture (Khẩu độ) và Shutter Speed (Tốc độ màn trập) chỉ có trên giao diện Imaging Edge Mobile nếu ứng dụng Smart Remote nhúng trên máy ảnh được cập nhật lên Smart Remote Control. Để kiểm tra xem máy ảnh có tương thích với bản cập nhật hay không và xem hướng dẫn về cách cập nhật, hãy truy cập trang web Ứng dụng PlayMemories dành cho máy ảnh .

  4. Chọn chế độ lấy nét bạn muốn.

  LƯU Ý: Đối với các máy ảnh có nút chuyển đổi chế độ lấy nét, bạn sẽ không thể thay đổi chế độ lấy nét trong ứng dụng, thay vào đó hãy sử dụng nút gạt thông thường.