ID bài viết : 00090034 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Lỗi: Không thể sao chép bất kỳ nội dung nào đã chọn trên Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) khi sử dụng thiết bị iOS của Apple.

  QUAN TRỌNG: Tham khảo các nội dung sau đây khi sử dụng máy quay Action Cam.

  • Không thể truyền phim được ghi ở chế độ PS sang iPhone hoặc iPad bất kể cài đặt quyền riêng tư là gì.
  • Khi cùng có phim được quay ở chế độ PS và phim có thể truyền được thì bạn chỉ có thể truyền đi các phim có thể truyền được.

  Thông báo lỗi này sẽ xuất hiện khi yêu cầu truy cập ảnh của bạn từ Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) không được đặt là ON (BẬT) trong Privacy (Quyền riêng tư) của thiết bị Apple iOS. Làm theo các bước sau đây để khắc phục lỗi này.

  1. Trên màn hình cảm ứng của thiết bị Apple iOS, hãy chạm để chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chạm vào Privacy (Quyền riêng tư).

   LƯU Ý: Nếu tùy chọn Privacy (Quyền riêng tư) bị vô hiệu hóa và không thể chọn được, hãy đảm bảo tùy chọn Restrictions (Hạn chế) được đặt là Off (Tắt) bằng cách làm theo các bước dưới đây. Để tắt tùy chọn, bạn cần nhập cùng một mật mã khi thiết lập tùy chọn này.
   1. Chạm vào General (Chung).
   2. Chạm vào Restrictions (Hạn chế).
   3. Nhập mật mã của bạn.
   4. Chạm vào Disable Restrictions (Tắt hạn chế).
  3. Chạm vào Photos (Ảnh).
  4. Tìm và chạm vào ứng dụng Imaging Edge Mobile.
  5. Chạm để chuyển nút trượt trên màn hình sang ON (BẬT).