ID bài viết : 00247657 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Tôi không thể truyền video từ ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) đến điện thoại thông minh của tôi.

    Nếu bạn không thể truyền video đến điện thoại thông minh của bạn sử dụng chức năng Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh) của ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile), hãy kiểm tra định dạng tập tin của video mà bạn muốn gửi. Chỉ có thể sử dụng chức năng Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh) với tập tin MP4. Không thể sử dụng chức năng Send to Smartphone (Gửi đến điện thoại thông minh) với tập tin AVCHD và không thể sử dụng nếu Airplane Mode (Chế độ trên máy bay) được đặt thành ON (BẬT).

    LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh đều có khả năng kết nối Wi-Fi hoặc Chế độ trên máy bay. Để xem máy ảnh của bạn có các tính năng này hay không, vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật.