ID bài viết : 00090931 / Sửa lần cuối : 25/09/2020In

Không thể thiết lập kết nối Wi-Fi bằng ứng dụng Imaging the Edge Mobile.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    LƯU Ý: Thông tin này chỉ nói đến các mẫu máy tương thích với ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).

    Để biết thông tin chi tiết về cách thiết lập kết nối Wi-Fi, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho cả máy ảnh và thiết bị di động của bạn, hoặc xem phần Câu hỏi thường gặp có trên trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile.