ID bài viết : 00247239 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) là gì?

    Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) là một ứng dụng di động miễn phí của Sony, cho phép truyền ảnh tức thì thông qua máy ảnh có bật Wi-Fi đến thiết bị di động.

    Imaging Edge Mobile cũng cho phép bạn sử dụng thiết bị di động của bạn làm điều khiển từ xa cho máy ảnh. Bạn có thể thực hiện các thao tác như bấm nút chụp, bắt đầu/dừng quay phim và thu phóng.

    Bạn có thể tải xuống Imaging Edge Mobile từ Google Play, App Store hoặc Windows Store.

    Hãy truy cập trang web sau đây để biết chi tiết:

    https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/iemobile/l/