ID bài viết : 00105428 / Sửa lần cuối : 30/03/2018In

Làm thế nào để thêm ngày tháng và thời gian khi chuyển hình ảnh từ thẻ Memory Stick?

  Chức năng thêm ngày tháng và thời gian trên ảnh phụ thuộc vào dòng máy ảnh và/hoặc máy in được sử dụng

  QUAN TRỌNG: Đối với thông tin dòng máy đặc biệt, tham khảo hướng dẫn hoạt động được cung cấp với máy ảnh.

  LƯU Ý: Tất cả máy ảnh Sony® có đồng hồ tích hợp ghi lại ngày tháng và thời gian hình ảnh được chụp và dán thông tin trong tập tin ảnh. Thông tin này được dùng để hiển thị ngày tháng và thời gian khi xem ảnh trên máy ảnh. Chức năng DATE/TIME là chức năng tách biệt với đồng hồ tích hợp của máy ảnh

  Một số dòng máy bao gồm tính năng DATE/TIME ( ngày tháng/ thời gian), khi kích hoạt, sẽ đặt ngày tháng và thời gian trên tất cả hình ảnh. Đối với trường hợp này, ko thể dễ dang gỡ bỏ ngày tháng và thời gian trên hình ảnh

  Nếu máy ảnh không thể có tính năng DATE/TIME, ngày tháng và thời gian có thể được bổ sung thủ công bằng cách sử dụng phần mềm Photo Editor

  Đối với dòng máy ảnh tương thích PictBridge™, ngày tháng và thời gian có thể đặt trên ảnh được in. In ngày tháng và thời gian lên trên ảnh, máy ảnh phải kết nối máy in tương thích PictBridge. Tham khảo hướng dẫn hoạt động được cung cấp với máy in để được hỗ trợ thêm