ID bài viết : 00249755 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Ứng dụng Imaging Edge Mobile có thể điều khiển nhiều máy ảnh cùng một lúc không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Một số máy ảnh có chức năng Multi Camera Control (Điều khiển nhiều máy ảnh), cho phép bạn kết nối nhiều máy ảnh thông qua Wi-Fi và điều khiển các máy ảnh từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Chức năng này cho phép bạn điều khiển từng máy ảnh của bạn hoặc tất cả các máy ảnh cùng một lúc. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về chức năng Multi Camera Control (Điều khiển nhiều máy ảnh) trên trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile.